Índice de autores

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toda(o)s

K

Karp, Jeffrey, University of Exeter (Reino Unido)
Kater, Claudio Elias, Universidade Federal de São Paulo (Brasil)
Kieling, Matheus, UFSC
Kirk Palma Lima, Erik Noleta, Universidade de Brasília (Brasil)
Kniess, Andressa Butture, Universidade Federal do Paraná (Brasil)
Knoll, Travis, Duke University (Brasil)
Krohling, Aloísio